...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 17 - 12.6.2019

USNESENÍ RO č. 17 - 12.6.2019 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 12. června 2019

USNESENÍ č. 17

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 12. června 2019


19/17/1.1

Rada obce schvaluje program 17. schůze Rady obce. 

19/17/1.2

 

Rada obce schválila znění usnesení a zápisu z Rady obce č. 16 ze dne 29. 05. 2019.

19/17/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

19/17/3.1

Rada obce schvaluje finanční dar pro žákyni Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, na akci „Zielona szkoła“, která se uskuteční v září 2019.

19/17/3.2

Rada obce schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, Mgr. Krzysztofu Gąsiorowskému, ve výši dle zápisu.

19/17/3.3

Rada obce schvaluje vybudovat samostatný objekt pro instalaci bankomatu v lokalitě Čornovské a Smlouvu o umístění peněžního automatu, uzavřenou mezi Obcí Vendryně a Komerční bankou, a.s., sídlem, Na Příkopě 33, Praha 1.

19/17/3.4.1

Rada obce schvaluje výsledky výběrové komise na zakázku malého rozsahu pod označením „ Opravy místních komunikací v obci v roce 2019“.

19/17/3.4.2

Rada obce schvaluje Návrh smlouvy o dílo s vítěznou firmou ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795 na zakázku „Opravy místních komunikací v obci v roce 2019“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

19/17/3.4.3

Rada obce schválila stavební dozor pro stavbu „ Opravy místních komunikací v obci v roce 2019“.

19/17/3.5

 

Rada obce bere na vědomí informace ohledně pozemku p. č. 2111v k. ú. Vendryně a ukládá provést veškeré úkony nutné k prodeji výše uvedeného pozemku.

Úkol: R. Martynková

19/17/3.6

Rada obce neschvaluje Žádost o pronájem louky občana obce Vendryně O. F.

19/17/3.7

Rada obce schvaluje cenovou nabídku fa NAZCA s.r.o., se sídlem Bystřice 1153,739 95 Bystřice, IČ: 25845969, na zpracování architektonické studie „Obecní úřad Vendryně“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

19/17/3.8

Rada obce schvaluje cenovou nabídku fa Roman Wojtas, Projektování a inženýring, pozemních a inženýrských staveb, se sídlem Vendryně 154, 739 94 Vendryně, IČ: 75248719, na zpracování projektové dokumentace Stavby pro zařízení bankomatu.

19/17/3.9

Rada obce schvaluje zřízení vkladového účtu u banky J&T a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

19/17/3.10

Rada obce schvaluje zakoupení 23 ks dárkových poukázek pro oceněné žáky základních škol za prospěch či reprezentaci ve školním roce 2018/2019.

 

Ve Vendryni dne 29. května 2019

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

 

Přílohy

Usnesení RO č.17/2019

RO_17_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 461,53 kB
Datum vložení: 20. 6. 2019 14:30
Datum poslední aktualizace: 20. 6. 2019 14:32
Autor: Miroslav Slaninák

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce