Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Výběr jazyka

...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 15 - 7.5.2019

USNESENÍ RO č. 15 - 7.5.2019 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 7. května 2019

USNESENÍ č. 15

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 7. května 2019


19/15/1.1         Rada obce schvaluje program 15. schůze Rady obce.

19/15/1.2         Rada obce schválila znění usnesení a zápisu z Rady obce č. 14 ze dne 24. 04. 2019.

19/15/2            Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

19/15/3.1         Rada obce schvaluje vyřazení pozemku p. č. 2111 v k. ú Vendryně, který je veden jako MK V8, z pasportu místních komunikací.

19/15/3.2.1      Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na realizaci stavebních prací pod označením „Oprava 2 bytů v budově č. p. 722“.

19/15/3.2.2      Rada obce schvaluje pro realizaci zakázky „Oprava 2 bytů v budově č. p. 722“ obeslat těchto 6 firem: René Kantorek, 739 61 Třinec, Slezská 780 – IČ 73015351; Ondřej Kvak, 737 01 Český Těšín, Polní 1815/14 – IČ 74646907; Marek Sliž, 739 95, Bystřice 1398 – IČ – 73194417; Pavel Vašícek, 739 95, Bystřice 662 – IČ – 86953052; Petr Heczko, 739 95, Bystřice 859 – IČ – 75375851; Ivan Borski, 739 91 Jablunkov Bělá 1012, IČ – 73135631.

19/15/3.2.3      Rada obce schvaluje výběrovou komisi k zakázce malého rozsahu

na realizaci stavebních prací pod označením „Oprava 2 bytů v budově č. p. 722“ ve složení: Raimund Sikora, DiS., B. Raszka, R. Martynková, náhradníci: A. Minaříková.

19/15/3.3         Rada obce schvaluje realizaci optických zásuvek v budovách č. p. 600 a č. p. 722 v majetku obce.

19/15/3.4         Rada obce bere na vědomí navrženou změnu Předpisu č. 5/2017 Tvorba a hospodaření s prostředky „Fondu rozvoje bydlení“ a doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce Vendryně.

19/15/3.5         Rada obce schvaluje složení povodňové komise pro Povodňový plán Obecního úřadu Vendryně dle tabulek.

19/15/3.6         Rada obce bere na vědomí návrh změnové OZV (obecně závazná vyhláška) obce Vendryně o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a doporučuje ke schválení na zastupitelstvo obce Vendryně.

19/15/3.7         Rada obce bere na vědomí žádost občana Vendryně L. T. o poskytnutí finanční podpory na podporu provozování prodejny s potravinami a smíšeným zbožím v lokalitě Vendryně Konečná č. p. 258 a doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí finančního daru.

19/15/3.8         Rada obce schvaluje finanční dar pro žákyni Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, ve finanční výši dle zápisu na akci „Zielona szkoła“, která se uskuteční v červnu 2019.

19/15/3.9           Rada obce schvaluje finanční dar pro žáka ZŠ Vendryně, ve finanční výši dle zápisu, na akci „Škola v přírodě“.                  

19/15/3.10         Rada obce bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2024.

19/15/3.11         Rada obce bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Návrh závěrečného účtu obce Vendryně za rok 2018.                   

19/15/3.12.1    Rada obce schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací obce:

  • Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace
  • Mateřská škola Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018.                

19/15/3.12.2    Rada obce schvaluje rozdělení hospodářských výsledků za rok 2018 jednotlivých příspěvkových organizací.                    

19/15/3.13       Rada obce schvaluje žádost ředitelky Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, Mgr. Bohuslavy Buré, o udělení souhlasu s přijetím finančního daru od firmy Kredit finance, se sídlem 1. Máje 540, 739 61 Třinec, ve výši dle zápisu.    

19/15/3.14       Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. VI na rok 2019.

 

Ve Vendryni dne 7. května 2019

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.15/2019

RO_15_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 399,96 kB
Datum vložení: 23. 5. 2019 7:43
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2019 7:47
Autor: Miroslav Slaninák

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce