...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

27. zasedání ZO ze dne 13.6.2018

 27. zasedání ZO ze dne 13.6.2018 1

usnesení

USNESENÍ

27. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 13. 6. 2018


USNESENÍ 2018/27/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 27. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2018/27/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

ROMAN WALKARZ a MILAN ZAKŘEVSKÝ.

 

USNESENÍ 2018/27/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou:DAVID PEPRNÍK a IVO ŠPAČEK.

 

USNESENÍ 2018/27/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 26. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2018/27/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 26. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 18. 4. 2018.

 

USNESENÍ 2018/27/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 26. z 18. 4. 2018.

 

USNESENÍ 2018/27/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2018/27/2.1

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Vendryně za rok 2017, jehož nedílnou součástí, podle § 17, odst. 5, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017“ a dle § 17 odst. 7 písm. a) zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

USNESENÍ 2018/27/2.2

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017.

 

USNESENÍ 2018/27/3

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemky p.č.2210/1- ostatní plocha a 2211/7- ostatní plocha, oba v k.ú Vendryně,  pod MK V4.2 „ Dudys- Klus“  a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

USNESENÍ 2018/27/4

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení cen za nájem hrobových míst a služeb s nájmem spojených dle přednesu a pověřuje radu obce vydat ceník s platností od 1. 7. 2018.

 

USNESENÍ 2017/27/5

Zastupitelstvo obce doplňuje bod usnesení 2017/23/4 o přesnou specifikaci obsahu kupní smlouvy Sp. zn. 843/2017 a to:

  • pozemek parcelní číslo 867, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s číslem popisným 722
  • pozemek parcelní číslo 868/1, zahrada,

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru a zápis č. 1/FV/2018 ze dne 11. 6. 2018.

 

USNESENÍ 2018/27/9.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost občanů o protažení vodovodního řádu v lokalitě pod Prašivou a ukládá radě obce prověřit technické a finanční možnosti realizace požadavku.

ZODP.: RADA OBCE, TERMÍN: BEZODKLADNĚ

 

USNESENÍ 2018/27/9.2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o úhradu nákladů spojených s likvidací rodinného domu po požáru 11. 5. 2018 a navrhuje žadatelům možnost poskytnutí bezúročné půjčky.

 

USNESENÍ 2018/27/9.3

Zastupitelstvo obce schvaluje účast na projektu o historii rozvoje pod pracovním názvem „Průmyslová revoluce na Těšínském Slezsku“.

 

USNESENÍ 2018/27/9.4

Zastupitelstvo obce ukládá radě obce vypracovat průběžné zhodnocení „Strategického plánu rozvoje obce Vendryně“ a současně akčního plánu v rámci projektu „Strategie profesionální a otevřená veřejná správa v obci Vendryně“.

ZODP.: RADA OBCE, TERMÍN: BEZODKLADNĚ

 

USNESENÍ 2018/27/9.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty.

 

USNESENÍ 2018/27/10

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesy, návrhy a připomínky členů zastupitelstva obce Vendryně a přítomných občanů.

 

USNESENÍ 2018/27/11

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně 13. 6. 2018

 

Návrhová komise:

 

Roman Walkarz

Milan zakřevský

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

Přílohy

Usnesení ZO č.27/2018

USNESENÍ ZO_27_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,76 kB
Datum vložení: 19. 6. 2018 7:24
Datum poslední aktualizace: 19. 6. 2018 7:28
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C