...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

25. zasedání ZO ze dne 21.2.2018

25. zasedání ZO ze dne 21.2.2018 1

usnesení

USNESENÍ

25. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 21. 2. 2018


USNESENÍ 2018/25/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2018/25/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Danuše Hartmanová a Jana Chlebková.                

 

USNESENÍ 2018/25/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou:

Marek Bystroň a Marieta Ferencová.

 

USNESENÍ 2018/25/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 25. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2018/25/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 24. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 15. 12. 2017.

 

USNESENÍ 2018/25/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 24. z 15. 12. 2017.

 

USNESENÍ 2018/25/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2018/25/2

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu „Modernizace odborné učebny počítačů“, na který bude požadována dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), MAS Jablunkovsko, Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení, výzva č. 7.

 

USNESENÍ 2018/25/3.1

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům, tak jak je uvedeno v přiložené tabulce.

 

USNESENÍ 2018/25/3.2

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o poskytnutí dotacích jednotlivým žadatelům a pověřuje starostu obce k podpisu těchto smluv.

 

USNESENÍ 2018/25/4

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření I na rok 2018.

 

USNESENÍ 2018/25/5

Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům obce Vendryně v roce 2018.

 

USNESENÍ 2018/25/6

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč organizaci KONVENT SESTER ALŽBĚTINEK V JABLUNKOVĚ na částečné pokrytí provozních nákladů Domova Sv. Alžběty, sídlem Bezručova 395, 739 91 Jablunkov a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

USNESENÍ 2018/25/7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty.

 

USNESENÍ 2018/25/7.1

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na projekt „100 rokov Československej vzájomnosti na hraniciach Uhorska a Českého kniežatstva“ v rámci Fondu malých projektů, programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

 

USNESENÍ 2018/25/8.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí studii chodníku podél trati, včetně předběžného rozpočtu a schvaluje zadat řešení odvodu dešťových vod a majetkoprávních vztahů s majiteli pozemků a ukládá dopracovat konečnou vizualizaci projektu.

ZODP.: RADA OBCE              TERMÍN:18.4.2018

 

USNESENÍ 2018/25/8.2

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi svolat jednání pracovní komise ustanovené k problematice požární zbrojnice a odvolává z ní zástupce zahrádkářů.

ZODP.: STAROSTA                TERMÍN: bezodkladně

 

USNESENÍ 2018/25/8.3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy výboru pro národnostní menšiny a zápis č.1/2018 ze dne 5. 2. 2018.

 

USNESENÍ 2018/25/8.4

Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce jednat s Povodím Odry ve věci zpevnění břehu Vendryňky dle podané žádosti čj. OÚV/428/2018.

ZODP.: RADA OBCE                 TERMÍN:18.4.2018

 

USNESENÍ 2018/25/8.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesy, návrhy a připomínky členů zastupitelstva obce Vendryně  a přítomných občanů.

 

USNESENÍ 2018/25/8.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy TJ Vendryně o činnosti, o havarijním stavu sportovního areálu a budov ve vlastnictví TJ a žádost o navýšení rozpočtu.

 

USNESENÍ 2018/25/8.7

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu písemně vyzvat provozovatele sítí NN, VN o vyjádření týkající se častých poruch v dodávkách elektrické energie.

ZODP.: starosta                  TERMÍN:18.4.2018

 

USNESENÍ 2018/25/9

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

 

Vendryně  22. 2. 2018

 

Návrhová komise: danuše hartmanová, jana chlebková

 

Starosta obce: BOHUSLAV RASZKA

 

Přílohy

Usnesení č.25/2018

ZO_25_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 296,93 kB
Datum vložení: 26. 2. 2018 11:19
Datum poslední aktualizace: 26. 2. 2018 11:24
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C