...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

10. zasedání ZO ze dne 24.2. 2016

10. zasedání ZO ze dne 24.2. 2016

.

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ

10. zasedání Zastupitelstva Obce Vendryně dne 24. 02. 2016


2016/10/1.1    Zastupitelstvo obce schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva obce.

2016/10/1.2     Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: Zbyhněv Kubiczek a Marek Lakota. 

2016/10/1.3     Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: Jiřina Motyková a Janusz Ondraszek.

2016/10/1.4     Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 10. zasedání je Eva Matušková.

2016/10/1.5     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 9. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 11.12. 2015.

2016/10/1.6     Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 9 ze dne 11. 12. 2015.

2016/10/1.7     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

2016/10/2.1     Zastupitelstvo obce Vendryně projednalo

Žádosti na zahrnutí do zastavitelných ploch bydlení týkající se pozemků p. č. 1542/17, 1542/31, 1543 a 1547/2 v k. ú. Vendryně, kde vlastníky pozemků jsou Pitucha Michal Mgr., Horní 826, Lyžbice, 73961 Třinec a Szlauerová Marie, č. p. 39, 73994 Vendryně, pozemků p. č. 2458, 2459, 2470/17, 2471/2, 2472/1, 2472/3, 2473/3, 2473/4 vše v k. ú. Vendryně, kde vlastníkem pozemků je Hudzieczek Jan Ing., č. p. 1178, 73995 Bystřice a pozemků p. č. 1542/30, 1542/36 a 1542/37 v k. ú. Vendryně vlastníků Škňouřila Libora MUDr. a Škňouřilové Lucyny MUDr., č. p. 673, 73995 Bystřice.

2016/10/2.2     Zastupitelstvo obce Vendryně revokuje

Usnesení č.2015/5/2.2  ze dne 29. 4. 2015 týkající se požadavku pořadové číslo 54.

2016/10/2.3     Zastupitelstvo obce Vendryně schvaluje

  1. dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh pořadové č. 58 týkající se pozemků p. č. 1542/17, 1542/31, 1543 a 1547/2 v k. ú. Vendryně bude prověřen v návrhu změny č. 1 územního plánu Vendryně jako plocha pro bydlení.

  2. dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh pořadové č. 54 týkající se pozemků 2458, 2459, 2470/17, 2471/2, 2472/1, 2472/3, 2473/3, 2473/4 v k. ú. Vendryně bude prověřen v návrhu změny č. 1 územního plánu Vendryně jako plocha pro bydlení.

  3. dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh pořadové č. 59 týkající se pozemků p. č. 1542/30, 1542/36 a 1542/37 v k. ú. Vendryně bude prověřen v návrhu změny č. 1 územního plánu Vendryně jako plocha pro bydlení.

  4. že o dalších návrzích na změny územního plánu Vendryně bude rozhodováno, až po nabytí účinnosti změny č. 1 územního plánu Vendryně.

 

2016/10/3Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ředitele Ostravského oblastního vodovodu Ing. Jiřího Komínka.

2016/10/4        Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění strategického plánu rozvoje obce Vendryně na léta 2014 – 2020.

2016/10/5.1     Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvků jednotlivým žadatelům, tak jak je uvedeno v přiložené tabulce.

2016/10/5.2     Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o poskytnutých příspěvcích jednotlivým žadatelům, tak jak bylo schváleno v rámci usnesení 2016/10/5.1 a pověřuje starostu obce k podpisu těchto smluv.

2016/10/5.3     Zastupitelstvo obce schvaluje RO I na rok 2016.

2016/10/6        Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb stravného zastupitelům obce v roce 2016.

2016/10/7        Zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Vendryně ve výši, v jaké byly schváleny od 1.5.2015.

2016/10/8        Zastupitelstvo obce schvaluje Předpis č. 4/2016   Tvorba a hospodaření s prostředky „Fondu rozvoje bydlení“.

2016/10/9.1     Zastupitelstvo obce schvaluje záměr úplatného nebo bezúplatného převodu pozemků, nebo jejich částí, dotčených budoucí stavbou Sdružená cyklostezka Vendryně –Třinec –Sosna, a to p.č. 3229/2, p.č. 3241, p.č. 3245 v k.ú. Vendryně – ve správě Státního pozemkového úřadu  a p.č. 3238 a p.č. 3239 v k.ú. Vendryně – ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání v této věci.

2016/10/9.2     Zastupitelstvo obce schvaluje záměr úplatného nebo bezúplatného převodu pozemků, p.č. 802 – vodní tok a p.č. 801/1 – ostatní plocha do  vlastnictví správce toku Povodí Odry s.p.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání v této věci.

2016/10/10      Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na zajištění sociálních služeb pro dva zdravotně postižené bratry obce Vendryně, ve výši 40.000 Kč, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2016/10/11      Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na péči a pobyt občanky obce Vendryně, které jsou zajišťovány služby osobní asistence ve výši 10.000 Kč, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2016/10/12      Zastupitelstvo obce Vendryně schvaluje Dodatek č. 4 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska a úplné znění Stanov Sdružení obcí Jablunkovska.

2016/10/13      Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o partnerství č.2015/25/30/By v rámci projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“ mezi městem Třinec a zřizovateli škol v rámci obce s rozšířenou působností Třinec.

2016/10/14.1   Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně na rok 2016.

2016/10/14.2   Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek jednání o podané stížnosti a informace starosty obce Vendryně.

2016/10/15.1   Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis výboru pro národnostní menšiny č. 1/2016 ze dne 21.01.2016 a Zprávu o situaci národnostních menšin za rok 2015.

2016/10/15.2   Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 4/2015 ze dne 24.11.2015 a plán činnosti kontrolního výboru obce Vendryně pro rok 2016.

2016/10/15.3  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 1/FV/2016 finančního výboru ze dne 22. 02. 2016.

2016/10/15.4   Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů, které jsou uvedeny v zápisu.

2016/10/16      Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně  24. 02. 2016

 

Návrhová komise:

Zbyhněv kubiczek

Marek Lakota

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

Datum vložení: 3. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 3. 2017 4:14
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C