...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 89 - 23.3.2022

 USNESENÍ RO č. 89 - 23.3.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 23. března 2022

USNESENÍ č. 89

z jednání Rady obce Vendryně dne 23. března 2022

22/89/1

Rada obce Vendryně schválila program 89. schůze rady obce. 

22/89/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/89/3.1

Rada obce Vendryně schválila zvýšit nejvyšší povolený počet žáků, ze současných 340 na 355 žáků v oboru 79-01-C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání, právnické osobě Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 61955639.

22/89/3.2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí přechod společnosti Značení cest s.r.o. pod společnost SMOLO CZ, s.r.o.

22/89/3.3.1

Rada obce Vendryně schválila přidělení bytu č. p. 600/1 panu J. B., od 01.04.2022 na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

22/89/3.3.2

Rada obce Vendryně schválila stanovenou výši nájemného bytu č. p. 600/1 dle přednesu.

22/89/3.3.3

Rada obce Vendryně schválila vyřadit z evidence uchazečů o obecní byt paní K. M., která odmítla nabídku přidělení bytu č. p. 600/1. 

22/89/3.4

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání Komise dopravy a místního hospodářství, která se konala dne 14.03.2022.

22/89/3.5

Rada obce Vendryně schválila uplatnění ceny stočného ve výši 40,89 Kč bez DPH pro rok 2022 s účinností od 01.01.2022.       

22/89/3.6

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Porovnání všech položek dosažené skutečnosti a kalkulace ceny pro stočné za rok 2021.

22/89/3.7

Rada obce Vendryně schválila nového dodavatele elektrické energie eYello k.s., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, pro všechna odběrná místa Obce Vendryně a pověřuje organizátora výběrového řízení zajištěním nových smluv.

22/89/3.8

Rada obce Vendryně potvrdila ve funkci ředitele Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, Mgr. Krzysztofa Gąsiorowského, a to od 23.08.2022 na následující 6-ti leté období.

22/89/3.9

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. III na rok 2022.

22/89/3.10

Rada obce Vendryně schválila Nájemní smlouvu pro rok 2022 včetně Pravidel využívání Vendryňského parku.

22/89/3.11.1

Rada obce Vendryně schválila firmu Třinecký inženýring a.s., Nad Tyrkou 101, Kanada, 739 61 Třinec – IČ – 25360051, jako dodavatele služby pod označením „Výkon TDI u stavby Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně – Třinec-Dolní Líštná“,
za nabídkovou cenu.

22/89/3.11.2

Rada obce Vendryně schválila Smlouvu č. 3010896/TIP/121922010 o výkonu technického dozoru na tuto službu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

22/89/3.12

Rada obce Vendryně schválila zadání zakázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace na dodávku pod označením „Nákup ojetého hasičského vozidla pro JSDH Vendryně“, schválila obeslat firmy dle zápisu a do výběrové komise jmenovala tyto členy: R. Bartoš; R. Martynková; R. Sikora, DiS.; náhradník B. Raszka.

22/89/3.13

Rada obce Vendryně schválila Smlouvu o užití silnice pro zvláštní užívání č. FM/22/a/2022/Koc a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Ve Vendryni dne 23. března 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.89/2022

RO_89_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 135,81 kB
Datum vložení: 11. 4. 2022 7:08
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2022 7:13
Autor: Miroslav Slaninák