...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 75 - 6.10.2021

USNESENÍ RO č. 75- 22.9.2021 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 06. října 2021

USNESENÍ č. 75

z jednání Rady Obce Vendryně dne 06. října 2021

21/75/1

Rada obce schválila program 75. schůze Rady obce. 

21/75/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

21/75/3.1

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. IV – 12-8018432/VB2, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN „Vendryně, č. parc. 2424, 4121595249 NNk“, stavbou došlo k dotčení pozemků p. č. 2427/3, 2432/2, 2440/3  v k. ú. Vendryně, které jsou ve vlastnictví obce (lokalita Bystřické Zadki).

21/75/3.2

Rada obce Vendryně schválila cenovou nabídku firmy Čerpadla Koudelák s.r.o., Polní 574, 783 44 Náměšť na Hané, IČ: 29291810 na zakoupení čerpadel pro Obec Vendryni.

21/75/3.3

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. XII na rok 2021.

 

21/75/3.4.1

Rada obce Vendryně schválila prodloužení nájmu bytu č. p. 600/3 do 31.10.2022 a pověřuje starostu podpisem dodatku o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě. 

21/75/3.4.2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí problematiku opuštěných hrobů a hrobového zařízení na hřbitovech v obci a schválila navržený postup likvidace.

 

Ve Vendryni dne 06. října 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.75/2021

RO_75_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,41 kB
Datum vložení: 25. 10. 2021 7:11
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 7:13
Autor: Miroslav Slaninák