...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 57 - 29.8.2016

USNESENÍ č. 57 - 29.8.2016

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 29. srpna 2016

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ č. 57

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 29. srpna 2016

 

16/57/1.1 Rada obce schválila program 57. schůze Rady obce.

16/57/1.2 Rada obce schválila znění usnesení a zápis z řádné Rady obce č. 56 ze dne 15. 08. 2016

16/57/2 Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

16/57/3.1 Rada obce schválila Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Zowada, s.r.o. se sídlem Jablunkov, Plk.Velebnovského 180 – „Přístavba šaten v PZŠ.“

16/57/3.2 Rada obce schválila žádost ZŠ Vendryně 236 ohledně vyřazení HIM –elektrický kotel.

16/57/3.3 Rada obce schválila zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce spojené s opravou oplocení chodníků a parkovacích ploch na evangelickém hřbitově.

16/57/3.4 Rada obce schválila rozpočtové opatření v souvislosti s plánovanými opravami na evangelickém hřbitově dle zpracovaných podkladů.

16/57/3.5 Rada obce jmenuje do hodnotící komise na zakázku malého rozsahu na stavební práce spojené s opravou oplocení chodníků a parkovacích ploch na evangelickém hřbitově p: Váňu, Wojnara, Zakřevského. Náhradníci: p Minaříková, p. Raszka B.

16/57/3.6 Rada obce ukládá vstoupit v jednání s vlastníkem kaple na evangelickém hřbitově ve Vendryni o nutnosti provedení oprav této stavby.

16/57/3.7 Rada obce vzala na vědomí dopis ministra zemědělství ing. Mariana Jurečky.

16/57/3.8 Rada obce schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti č. IV-12-8010696/5 Vendryně, Cieslar, Szuścik NNv, NNk.

16/57/3.9 Rada obce schválila poskytnutí 3 ks betonových rour na zatrubnění části pozemku p.č. 1489/2 v k.ú. Vendryně podél MK B6.

16/57/3.10 Rada obce schválila provedení zatrubnění části podél MK Z7.

16/57/3.11 Rada obce schválila žádost Mysliveckého spolku Vendryně, ohledně pořádání kulturní akce „Srnčí hody“ dne 10. 9. 2016 konané v parku PZKO Vendryně Zaolší.

16/57/3.12 Rada obce vzala na vědomí žádost Mysliveckého spolku Vendryně, o možnosti podílení se na konání kulturní akce v areálu parku Vendryně, která se uskuteční dne 3. 9. 2016.

16/57/3.13 Rada obce schválila uzavření a podepsání smlouvy o poskytnutí finančního daru.

16/57/3.14 Rada obce schválila zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí a zhotovení biologického posouzení lokality – Vendryňský kopec, firmou Safe trees, s.r.o., se sídlem Na Štěpnici 945, Rosice.

16/57/3.15 Rada obce vzala na vědomí anonymní žádost o odstranění přerostlých stromů a keřů na pozemku parc. č. 1107.

16/57/3.16 Rada obce schválila výsledky výběrové komise na zhotovitele zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „ Oprava střech budov v majetku obce Vendryně,“vybranou firmu Zowada s.r.o., se sídlem Plk.Velebnovského 180, Jablunkov,dále schválila uzavření smlouvy o dílo na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

16/57/3.17 Rada obce schválila dohodu o provedení práce na technický dozor investora na stavbu „Oprava střech budov v majetku obce Vendryně“.

16/57/3.18 Rada obce schválila dohodu o provedení práce p. Zamarské, jako odborný doprovodný dohled a přípravu přednášek o historii obce Vendryně.

16/57/4 Rada obce vzala na vědomí připomínky členů Rady.

16/57/4.1 Rada obce vzala na vědomí cenovou nabídku 2 firem ohledně zřízení klimatizace na OÚ Vendryně.

 

Vendryně dne 29. 08. 2016

 

Bohuslav Raszka                      Milan Zakřevský

   starosta obce                      místostarosta obce

Datum vložení: 19. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2017 4:04
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce