...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 37 - 1.2.2016

USNESENÍ č. 37 - 1.2.2016

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 1. února 2016

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ č. 37

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 1. února 2016


16/37/1.1         Rada obce schválila program 37. schůze Rady obce. 

16/37/1.2         Rada obce schválila znění usnesení a zápis z Rady obce č. 36 ze dne 18. 01. 2016        

16/37/2            Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

16/37/3.1         Rada obce schválila grantovou komisi ve složení: p. Lakota, p. Báča, p. Pešková, p. Ondraszek a p. Bazgierová.

16/37/3.2        Rada obce vzala na vědomí žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.Obec  nebude realizovat vyvěšení této vlajky.

16/37/3.3        Rada obce ukládá stavební komisi navrhnout výběr instalatérských firem k podání cenových nabídek do konce března 2016 k opravě vody v kuchyňce v budově Obecního úřadu.

16/37/3.4         Rada obce schválila zaplacení zálohové faktury za odpady na rok 2016 ve dvou splátkách.

16/37/3.5         Rada obce schválila počet zaměstnanců Obecního úřadu ve Vendryni k 1.1.2016.

16/37/3.6        Rada obce schválila rozpočet sociálního fondu na rok 2016.

16/37/3.7       Rada obce schválila zadat zhotovení 3 ks praporu se znakem obce Vendryně firmě Vlajky.eu, s.r.o. Praha, za nabídkovou cenu.

16/37/3.8       Rada obce schválila zakoupení 3000 ks pohlednic / 2 druhy/ obce Vendryně firmě Ing. Bronislav Ondraszek, Nakladatelství Beskydy, se sídlem Vendryně 575.

16/37/3.9        Rada obce vzala na vědomí zápis z komise kultury a sportu ze dne  27.1.2016.

16/37/3.10       Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 k projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ č. 1 Vendryně“ CZ 1.10/4.1.00/05.01856 a pověřuje starostu jejím podpisem.

16/37/3.11       Rada obce schválila cenovou nabídku firmy Kawulok Stanislav,  na přepracování projektové dokumentace stavby – Chodník Filie v obci Vendryně.

16/37/3.12       Rada obce schválila Příkazní smlouvu včetně nabídkové ceny firmy Roman Wojtas, k výkonu technického dozoru investora stavby „Chodník od školy k Czytelni Vendryně“.

16/37/3.13       Rada obce schválila Smlouvu o právu k provedení stavby ve věci realizace stavby „sjezdu, plynové přípojky, přípojky vody“, stavba zasáhne na pozemek p.č. 4556/1 – ostatní plocha v k.ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně /lokalita u Zaolší/.

16/37/3.14       Rada obce projednala změny ve stávajících pravidlech pro odchyt volně pobíhajících psů na území obce Vendryně a uložila p. Martynkové a p. místostarostovi  upravit tyto pravidla do další Rady.

16/37/3.15       Rada obce vzala na vědomí zápis z komise dopravy a místního hospodářství ze dne 13.1.2016.

16/37/3.16       Rada obce vzala na vědomí zápis z pracovní komise na opravy mostů a propustí v obci, ze dne 20.1.2016.

16/37/3.17      Rada obce vzala na vědomí kalkulaci cen nájmu a služeb s nájmem spojených na hřbitovech v obci a rozhodla zachovat stávající ceník i pro rok 2016.

16/37/3.18      Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 k projektu „Nádstavba modulových učeben ZŠ Vendryně“ CZ1.10/4.1.00/05.01857 a pověřuje starostu jejím podpisem.

16/37/3.19       Rada obce vzala na vědomí Výroční zprávu za rok 2015 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

16/37/4            Rada obce vzala na vědomí připomínky členů Rady.

16/37/4.1         Rada obce schválila dohodu o provedení práce od 8.2.2016 pro K.Ripperovou. Jedná se o zástup v obecní knihovně.

 

Vendryně dne 01. 02. 2016

 

Bohuslav Raszka                                Milan Zakřevský

  starosta obce                                 místostarosta obce

 

Datum vložení: 16. 2. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2017 7:36
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce