...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 34 - 21.12.2015

USNESENÍ č. 34 - 21.12.2015

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 21. 12. 2015

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ č. 34

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 21. 12. 2015


15/34/1         Rada obce schválila program 34. schůze Rady obce. 

15/34/1.2      Rada obce schválila znění usnesení a zápisu Rady obce č. 33 ze dne 7. prosince 2015.

15/34/2         Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

15/34/3.1     Rada obce vzala na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování vrtu pro čerpání pitné vody.

15/34/3.2      Rada obce vzala na vědomí děkovný dopis Babyboxu za poskytnutí finančního příspěvku.

15/34/3.3      Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání letopisecké komise ze dne 15.12.2015.

15/34/3.4      Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání komise dopravy, stavební a místního hospodářství ze dne 2. 12. 2015.

15/34/3.5    Rada obce schválila Provozní řád upravující provoz Pamětní síně s platností od 1.2.2016.

15/34/3.6    Rada obce vzala na vědomí cenovou nabídku kamerového systému firmy E+M spol,s.r.o., se sídlem 4. května 217, Frýdek-Místek.

15/34/3.7      Rada obce schválila žádost ředitelky ZŠ Vendryně 236, ohledně čerpání rezervního fondu.

15/34/3.8    Rada obce vzala na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, se sídlem Matiční 20, Ostrava 2, v ZŠ Vendryně 236, dne 3.11.2015.

15/34/3.9    Rada obce schválila stavbu a uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby, ve věci realizace stavby „Přípojka vody pro rod.dům č.p. 101, k.ú. Bystřice nad Olší“, stavba zasáhne na pozemek p.č. 542/1 – ostatní plocha v k.ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně /lokalita u Moržola/.

15/34/3.9.1 Rada obce schválila stavbu a uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby, ve věci realizace stavby „Přípojka vody pro rod.dům č.p. 1433, k.ú. Bystřice nad Olší“, stavba zasáhne na pozemek p.č. 542/1 – ostatní plocha v k.ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně /lokalita u Moržola/.

15/34/3.10    Rada obce schválila cenovou nabídku firmy Sauer, se sídlem Klimkova 1631/15, Ostrava na zpracování studie stavby „Kruhový objezd u škol ve Vendryni“ a dala za úkol starostovi svolat společné jednání v lednu 2016.

15/34/3.11     Rada obce schválila akce, které se uskuteční ve Vendryňském parku v roce 2016 a ukončení všech akcí v 1:00 hodinu. Tato změna bude uvedená v pravidlech pronájmu parku pro rok 2016.

15/34/3.12    Rada obce nepovoluje akci p. Karcha –Knocout. Ostatní akce, které budou v roce 2016,  jsou povoleny.

15/34/3.13    Rada obce schválila zhotovení 1000 ks 3D samolepek se znakem obce Vendryně reklamní agentuře A8Reklama, s.r.o., se sídlem Bystřice 1261, za nabídkovou cenu.

15/34/3.13.1 Rada obce schválila objednání informačního letáku a brožury pro potřeby Pamětní síně Vendryně, u firmy Ing. Bronislav Ondraszek, Nakladatelství Beskydy, se sídlem Vendryně za nabídkovou cenu.

15/34/3.14    Rada obce schválila darovat upomínkové předměty na šachový turnaj dne 29.12.2015.

15/34/3.14.1 Rada obce schválila občerstvení v hodnotě 1000 Kč na šachový turnaj.

15/34/3.15  Rada obce vzala na vědomí společné zasedání komisí, výborů a zastupitelstva konané dne 11.12.2015.

15/34/3.16    Rada obce vzala na vědomí situaci ohledně zásobování vodou.

15/34/4.1    Rada obce doporučuje ředitelce MŠ - Przedszkole Vendryně a Klubu zábavy a sportu Zaolší, prominutí plateb nájemného o užívání nebytových prostor v tomto roce a dořešit smluvní vztahy.

 

Ve Vendryni dne 21. prosince 2015

Bohuslav Raszka

starosta obce

 

Milan Zakřevský

místostarosta obce

 
Datum vložení: 6. 1. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2017 4:55
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce