...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 110 - 11.7.2018

USNESENÍ č. 110 - 11.7.2018 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 11. července 2018

USNESENÍ č. 110

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 11. července 2018


18/110/1.1      Rada obce schvaluje program 110. schůze Rady obce. 

18/110/1.2         Rada obce schvaluje znění usnesení a zápis Rady obce č. 109 ze dne 20. června 2018.

 

18/110/2.1       Rada obce bere na vědomí informace starosty o jednáních od minulé rady.

 

18/110/2.2       Rada obce schvaluje zadat Romanu Wojtasovi dopracování dvou studií možných řešení vodovodu Pod Prašivou s finanční kalkulací.

 

18/110/3.1       Rada obce bere na vědomí zápisy z jednání Sociální komise.

 

18/110/3.2      Rada obce schvaluje žádost předsedy asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR, Klub Radost, sídlem Barákova 213, Prostějov o poskytnutí finančního daru
ve výši 1.000,- Kč.

 

18/110/3.3       Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt č. 3 v Domě s pečovatelskou službou Vendryně 172 s paní Alžbětou Walicovou, bytem Nad úvozem 192, Třinec.

 

18/110/3.4       Rada obce bere na vědomí žádost o příspěvek na pořízení potřebných věcí pro děti manželů Kuźmových, kterým vyhořel rodinný dům a ukládá Sociální komisi žádost projednat.

 

18/110/3.5         Rada obce bere na vědomí žádost p. Otto Sabely a ukládá geometricky vyměřit pozemky uvedené v žádosti. Zodp. místostarosta.

 

18/110/3.6       Rada obce bere na vědomí stížnost na chování občana a ukládá projednas s právní kanceláří vzniklou situaci a možnosti řešení. Zodp. starosta.

 

18/110/3.7.1     Rada obce schvaluje Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě, oprávněný  realizoval stavbu podzemního komunikačního vedení „24603/18/0261 DIZP C TRIN Vendryně, Václav Kantor“, stavba zasáhla na pozemek p.č. 2787– ostatní plocha v k.ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně (lokalita Na Ščuře).

 

18/110/3.7.2     Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene „služebnosti inženýrské sítě“ č. SoVB-TRI-2018/015, oprávněný realizoval stavbu veřejné telekomunikační sítě označené jako „Televizní kabelový rozvod Vendryně – Rybářovice, přívod Karpentská“, na pozemcích parc. č. 542/1, č. 545, č. 1401 a č. 1426/1 v k.ú. Vendryně, které jsou v majetku obce Vendryně (lokalita Rybářovice).

 

18/110/3.8         Rada obce schvaluje Smlouvu o vystoupení s firmou Shotgun Blues Czechoslovakia, s.r.o., která zastupuje hudební skupinu INEKAFE a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

18/110/3.9         Rada obce bere na vědomí informace o plánované údržbě kanalizace – část Zaolší během léta 2018.

18/110/3.10     Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 42/12 VS 6358004212 uzavřené dne 18. 1. 2013 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace a obcí Vendryně.

 

18/110/3.11     Rada obce bere na vědomí žádost o přerozdělení pracovních náplní a pracovních úvazků a ukládá projednat možnost elektronického otevírání vchodových dveří obecního úřadu. Zodp. M. Slaninák.  

 

18/110/3.12       Rada obce schvaluje finanční dar thaiboxerce K. Klusové za vynikající výsledky v mezinárodní soutěži.  

18/110/3.13      Rada obce zamítá žádost o poskytnutí dotace Klubu turistů a zahrádkářů Vendryně.

 

18/110/3.14    Rada obce schvaluje uzavření Dohody o pracovní činnosti – zástup na úseku sociálních věcí, evidence obyvatel a sekretariátu v době dovolených.

 

18/110/3.15    Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na realizaci stavebních prací pod označením „Katolický hřbitov – oprava chodníklů“. Pro realizaci této zakázky schvaluje obeslat firmy: Kawulok, Nehlsen Třinec s.r.o., Zdeněk Pilát, Dlažby Mikula a Zowada s.r.o. Do výběrové komise rada jmenuje: B. Zawada, M. Zakřevský, P. Váňa.

 

18/110/3.16      Rada obce projednala se zástupcem petičního výboru p. Peprníkem možnosti zajištění zakoupení potravin v lokalitě Czytelnia a ukládá zjistit zájem občanů a podmínky prodeje pojízdné prodejny. Zodp. starosta.

                       

Ve Vendryni dne 11. července 2018

 

Bohuslav Raszka                      Milan Zakřevský

  starosta obce                        místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.110/2018

usneseni_ro_110_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,56 kB
Datum vložení: 9. 8. 2018 15:08
Datum poslední aktualizace: 9. 8. 2018 15:10
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 11. 2023
zataženo 1 °C -4 °C
pátek 1. 12. mírné sněžení 2/-3 °C
sobota 2. 12. sněžení 0/-3 °C
neděle 3. 12. sněžení -3/-12 °C