...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Číslo jednací: 24/2022

Číslo spisu: OÚV/úřední deska/2022/MAT./624/S/1

Datum sejmutí: 19. 5. 2022 Zodpovídá: Eva Matušková