...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Oznámení zveřejnění závěrečného účtu svazku obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2021

Číslo jednací: 22/2022

Číslo spisu: OÚV/820/2022/MAT./624/S/1

Datum sejmutí: 30. 6. 2023 Zodpovídá: Eva Matušková