Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Výběr jazyka

...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Stavba chodníku u Moržola a místních komunikacích v obci

Stavba chodníku u Moržola a místních komunikacích v obci

Realizace místní komunikace s napojením na nový železniční přejezd zahájena.

rop

Úprava části místní komunikace v obci Vendryně, která je souběžná s železniční tratí s napojením na jeden z nových železničních přejezdů byla vyvolána především stavbou „Optimalizace železničního koridoru“. V rámci této stavby byly v katastru obce Vendryně nově navrženy dva železniční přejezdy , jeden byl přesunut z prostoru zastávky , kterou protínala silnice III.třídy směrem k Třinci na něž navazovala stavba „Přeložka krajské silnice III/ 4682 včetně kruhového objezdu“ jejíž investorem byla Správa silnic Moravskoslezského kraje . Druhý železniční přejezd navazující na místní komunikaci v místě odbočení ze silnice I / 11  u bývalé prodejny „Filia“ byl označen jako dopravně nebezpečný a proto byl přesunut směrem k Bystřici. Přemístěním prodeje jízdenek a čekárny na zastávce ČD do jiné budovy vznikla možnost protáhnout stávající místní komunikaci s napojením na původní silnici III. třídy k nyní již zrušenému bývalému železničnímu přejezdu.

Na základě těchto podkladů Obec Vendryně, jako majitel místních komunikací, objednala projektovou dokumentaci, která by vyřešila napojení místní komunikace na nový železniční přejezd a komunikaci I /11 a prodloužení místní komunikace (MK) souběžně s nástupištěm nové zastávky ČD. Celá tato stavba byla rozdělena projekčně byla na tři etapy . Projektová dokumentace „Místní komunikace v obci Vendryně 3.etapa“ řeší prodloužení MK v úseku kolem nástupiště , projektová dokumentace „Místní komunikace v obci Vendryně 1.etapa“ obsahuje napojení stávající místní komunikace k novému železničnímu přejezdu a dále pokračování novou místní komunikací s napojením na silnici I /11. Projektová dokumentace „Místní komunikace v obci Vendryně 2.etapa“ , která by měla řešit opravu MK mezi 1. a 3. etapou nebyla dosud vypracována, jelikož se v nejbližších letech nepředpokládá její realizace. Vypracování projektové dokumentace (PD) bylo zadáno firmě Dopravní projektování s.r.o Ostrava. Tato byla vypracována jako dvoustupňová , jedna pro územní řízení jehož výsledkem bylo Rozhodnutí o umístění stavby a druhá pro stavební řízení , kde výsledkem bylo stavební povolení. V rámci projednávaní zejména PD pro územní řízení byla řada někdy komplikovaných jednání zejména se správci podzemních vedení , s Ředitelstvím silnic a dálnic , Správou železniční dopravní cesty v neposlední řadě i s majiteli pozemků , jejichž pozemky byly pod stavbou nové komunikace vykoupeny. V průběhu stavebního řízení vyžadoval stavební úřad MÚ v Třinci i určitá dopracování projektové dokumentace, které mělo taky negativní vliv na délku správního řízení.

Současně probíhalo mnoho jednání pro možnost spolufinancování či dotací těchto staveb. Možnost se naskytla při spolufinancování z  Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a to pouze v části realizace chodníku kolem silnice I /11 k autobusové zastávce “Moržol“. Tato záležitost si však vyžádala vynětí uvedeného chodníku z PD „Místní komunikace v obci Vendryně 1.etapa“ do samostatné projektové dokumentace stavby „Chodník k autobusové zastávce podél silnice I /11 v obci Vendryně ,lokalita Moržol“ včetně samostatného územního a stavebního řízení .Realizací tohoto projektu spolufinancovaného z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osa 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě Moržol. I zde nastaly určité problémy v průběhu územního řízení pro nesouhlasné stanovisko naší spoluobčanky s umístěním části navrhovaného chodníku . I přes řadu jednání a různých nabídek se nepodařilo získat její souhlas , což vedlo k přepracování projektové dokumentace pro stavební řízení.

Všechny uvedené skutečnosti měly vliv na termín vydání všech třech stavebních povolení . Poslední stavební povolení bylo vydáno 17.8.2012 s nabytím právní moci k 18.9.2012. V průběhu 8. měsíce byla společnost HRAT s.r.o. Třinec pověřena výběrovým řízením na zmíněné stavby. Výběrové řízení bylo zahájeno 7.9.2012 , výsledky výběrového řízení byly schváleny radou obce dne 12.9.2012 . Byly samostatně posuzovány nabídky na stavbu „Místní komunikace v obci Vendryně 1.a 3.etapa“ , kde byla vybrána fa ALPINE Bau CZ s.r.o. , závod Ostrava a na stavbu „Chodník k autobusové zastávce podél silnice I /11 v obci Vendryně ,lokalita Moržol“ měla nejnižší cenovou nabídku fa EUROVIA CS, a.s. závod Ostrava . Po nezbytné lhůtě pro možnost odvolání ostatních firem u obou staveb byly podepsány smlouvy o dílo a obě stavby již jsou zahájeny. V určité fázi stavby lze předpokládat i určité omezení průjezdu vozidel po stávající místní komunikaci v místě budoucího železničního přejezdu a taktéž i částečné omezení na silnici I/11 v blízkosti zastávky „Moržol“. .

Bohužel původní představy o zahájení staveb na začátku léta se nenaplnily z  výše uvedených problémů u projekčních a administrativních prací a zbývá si jen přát, aby klimatické podmínky umožnily stavby ještě před příchodem zimy ukončit.

Pavel Báča , předseda stavební komise

Datum vložení: 22. 9. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 7. 2017 23:19
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17
1
18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 31
1
1

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce