...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 - Třinecko

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 - Třinecko

Tříkrálová sbírka 2020 v Charitě Třinec je sečtena – výtěžek sbírky je 912.543,- Kč!

Výsledky:

Třinec – 577 269,00

Vendryně – 157 193,00

Bystřice – 126 738,00

Střítež – 27 211,00

Řeka + část Guty – 24 132,00

Výsledky Tříkrálové sbírky Charity Třinec lze sledovat na https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky.

65% vykoledované částky se vrací do Charit, které je vykoledovaly na realizaci jejich záměrů, 15% připadne na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské. Část výnosu koledování pomůže prostřednictvím Charity také lidem v tísni v zahraničí.


Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že za dvě dekády se jejich počet rozroste na desetitisíce a  stará lidová tradice se promění v největší charitativní sbírku v Česku. Děkujeme dárcům za jejich štědrost! Dary, které jste v uplynulých dnech darovali do zapečetěných kasiček, začnou brzy pomáhat potřebným.

Charita Třinec vděčí za svůj vznik právě Tříkrálové sbírce a několika odvážným lidem s vizí a smyslem pro poslání. Její příběh se začal psát v polovině roku 2007, kdy diecéze v Ostravě hledala lidi, kteří by byli schopni zorganizovat v Třinci Tříkrálovou sbírku. Volba padla na manžele Martu a Ondřeje Bezecné, ke kterým se záhy dostala i výzva kromě sbírky zaktivizovat v Třinci také Charitu. Díky příznivé shodě okolností tak v lednu 2008 vznikla malinká kancelář s otevírací dobou jeden den v týdnu, která se zaměřuje na pomoc rodinám, jež se v domácím prostředí starají o své blízké, kteří už se nedokážou kvůli věku nebo zdraví o sebe postarat sami. Na začátku bylo vše na bázi dobrovolnictví. Sehnali jsme několik vyřazených lůžek z ostravské nemocnice, ty se pomalu začaly půjčovat do rodin. Všichni, kdo v organizaci pracovali, byli dobrovolníci. Postupem času se Charita Třinec přestěhovala do prostor bývalých garáží na ulici Lidické čp. 1272, kde působíme dodnes. Od roku 2009 Charita Třinec začala kromě půjčovny kompenzačních pomůcek poskytovat registrovanou sociální službu osobní asistence a začala přijímat první zaměstnance.

Z Tříkrálové sbírky a jiných projektů byly postupně pořizovány nové pomůcky, např. nejvíce žádané polohovací postele, matrace proti proleženinám, chodítka, koncentrátory kyslíku, transportní zvedáky nebo schodolezy a přijímali jsme nové zaměstnance na pozice osobních asistentů. Postupně jsme rozvíjeli nové aktivity, začali jsme sbírat obnošené šatstvo a byl zřízen dobročinný bazárek oblečení na Kamionce, ul. Přátelství, poskytujeme potřebným lidem materiální pomoc, realizujeme vzdělávací a rekvalifikační projekty na podporu osob pečujících a dlouhodobě nezaměstnaných, kteří mají potíže se zařazením na trhu práce.   

Díky dobré spolupráci s třineckým magistrátem, se starosty z okolních obcí, s místními malými i velkými organizacemi a hlavně díky dobrovolníkům se může Charita Třinec stále rozvíjet a pokračovat v plnění svého základního poslání - pomáhat osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to v jejich přirozeném prostředí.

Děkujeme všem dárcům, kteří do pokladniček přispěli, všem dobrovolným koledníkům, kteří roznášeli po Třinci a v jejích městských částech, ve Vendryni, Bystřici, Řece i v části Guty, Stříteži i Smilovicích radostnou vánoční zvěst a přání všeho dobrého do roku 2020.

Děkujeme také všem ostatním, kteří se letos na sbírce podíleli - zvláštní poděkování patří koordinátorům sbírky v jednotlivých obcích za velké nasazení a také za čas, který museli věnovat, aby sbírka byla úspěšná. Děkujeme kněžím za spolupráci při propagaci této sbírky a pracovníkům jednotlivých úřadů, kde probíhalo zapečetění a rozpečetění pokladniček. A nesmíme zapomenout zmínit třinecké hokejisty A týmu za jejich krásné přijetí a velké dary.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří pomáhali a dárcům za jejich štědrost.

za Charitu Třinec, Monika Byrtusová

Datum vložení: 20. 1. 2020 13:12
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2020 13:16
Autor: Miroslav Slaninák

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce