...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Topení a komíny

V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět? 

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, přičemž se posuzuje zejména stav a provedení spalinové cesty, volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím otvorům, dodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, zajištění požární bezpečnosti stavby a rovněž, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí před jejím uvedením do provozu, dále při každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty atd. Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin, nečistot a kondenzátů. Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Kontrola spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!

Datum vložení: 25. 9. 2017 8:13
Datum poslední aktualizace: 21. 11. 2017 23:07
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce