Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

17. zasedání ZO ze dne 2.2.2017

Typ: ostatní
17. zasedání ZO ze dne 2.2.2017 1.

USNESENÍ

17. mimořádné zasedání Zastupitelstva Obce Vendryně dne 2. 2. 2017


USNESENÍ 2017/17/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva obce.

USNESENÍ 2017/17/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jana Chlebková a Marek Lakota.       

USNESENÍ 2017/17/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou: Marek Bystroň a Marieta Ferencová.

USNESENÍ 2017/17/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 17. mimořádného zasedání je Eva Matušková.

USNESENÍ 2017/17/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 16. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21. 12. 2016.

USNESENÍ 2017/17/1.6

Zastupitelstvo obce schvaluje, že kontrola plnění úkolů ze Zastupitelstva obce č. 16 ze dne 21. 12. 2016 proběhne na příštím zasedání Zastupitelstva obce dne 22. 2. 2017.

USNESENÍ 2017/17/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

USNESENÍ 2017/17/2.1

Zastupitelstvo obce schvaluje pokračovat v započatém záměru výstavby požární zbrojnice na původním místě s ohledem na historii a historické prvky včetně zakomponování do komplexního řešení historického centra obce kolem kulturního domu Czytelnia.

USNESENÍ 2017/17/2.2

Zastupitelstvo obce ustanovuje pracovní komisi ve složení: členové komise stavební, Ivo Špaček, Jiří Macura, Roman Walkarz, David Peprník, Roman Bartoš a zástupce zahrádkářů

USNESENÍ 2017/17/3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesy, návrhy a připomínky členů zastupitelstva obce Vendryně a přítomných občanů.

USNESENÍ2017/17/4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně  2. 2. 2017

 

Návrhová komise:     Jana Chlebková, Marek Lakota

 

Starosta obce: BOHUSLAV RASZKA


Příloha

Vytvořeno: 7. 2. 2017
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 23:39
Autor: Miroslav Slaninák