Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ RO č. 4 - 19.12.2018

Typ: ostatní
USNESENÍ RO č. 4 - 19.12.2018 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 19. prosince 2018

USNESENÍ č. 4

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 19. prosince 2018


18/4/1.1           Rada obce schvaluje program 4. schůze Rady obce. 

18/4/1.2           Rada obce schválila znění usnesení a zápis z Rady obce č. 3 ze dne 10. 12. 2018.

18/4/2              Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

18/4/3.1           Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na realizaci dodávky pod označením „Nákup dvou osobních automobilů“.

18/4/3.2           Rada obce schvaluje finanční dar za výpomoc při organizaci předvánočního setkání zastupitelů, členů výborů, komisí a zaměstnanců obce.

18/4/3.3           Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. XII na rok 2018.

18/4/3.4           Rada obce schvaluje rozpočty příspěvkových organizací obce Vendryně na rok 2019.

18/4/3.5           Rada obce schvaluje Žádost o rozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

18/4/3.6           Rada obce schvaluje Žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně č.1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

18/4/3.7           Rada obce schvaluje počet zaměstnanců obce Vendryně od 1.1.2019 dle předloženého materiálu.

18/4/3.8           Rada obce schvaluje plán zasedání zastupitelstev na rok 2019. Termíny zasedání zastupitelstva obce Vendryně: 25. února 2019, 22. května 2019, 21. srpna 2019, 23. října 2019, 11. prosince 2019.

18/4/3.9           Rada obce schvaluje Dohodu o zániku závazků založených smlouvou o poskytování služeb senior taxi uzavřenou mezi obcí Vendryně a poskytovatelem, A. Krejčiříkovou, sídlem Vendryně 884 a pověřuje starostu podpisem dohody.

18/4/3.10         Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb senior taxi 2019 uzavřenou mezi obcí Vendryně a poskytovatelem A. Krejčiříkovou, sídlem Vendryně 884, 739 94 Vendryně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Ve Vendryni dne 19. prosince 2018

 

Raimund Sikora, DiS.                        Bohuslav Raszka

starosta obce                                místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 20. 12. 2018
Poslední aktualizace: 20. 12. 2018 12:58
Autor: Miroslav Slaninák