Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ č. 82 - 19.7.2017

Typ: ostatní
USNESENÍ č. 82 - 19.7.2017 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 19. července 2017

USNESENÍ č. 82

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 19. července 2017


17/82/1.1         Rada obce schválila program 82. schůze Rady obce. 

17/82/1.2         Rada obce schválila znění usnesení a zápis z Rady obce č. 81 ze dne 26. 06. 2017        

 

17/82/2            Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

17/82/3.1         Rada obce schválila poskytnutí 4 ks dárkových poukázek v hodnotě 200 Kč/ks jako ocenění na Olympiádu partnerských obcí.

17/82/3.2         Rada obce schválila navýšit výdaje z obecního rozpočtu na distribuci hlasovacích lístků o 1 Kč na jednoho voliče za ztížené podmínky v souvislosti s rozptýlenou slezskou venkovskou zástavbou.

17/82/3.3         Rada obce schválila aktualizovaná Pravidla pro vydávání Vendryňských novin vč. Přílohy, která nahrazují pravidla z r. 2009.

17/82/3.4         Rada obce vzala na vědomí zápis z komise dopravy a místního hospodářství ze dne 10. 07. 2017.

17/82/3.5         Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2003/12/026 uzavřené mezi městem Třinec a obcí Vendryně dne 24. 07. 2003.

17/82/3.6         Rada obce schválila zrušení zakázky malého rozsahu na realizaci stavebních prací pod označením „Silnice III/4682 – Úprava před školou, k.ú. Vendryně.

17/82/3.7         Rada obce schválila zadání nové zakázky malého rozsahu na realizaci stavebních prací pod označením „Silnice III/4682 – Úprava před školou, k.ú. Vendryně.

17/82/3.8         Rada obce jmenuje do výběrové tříčlenné komise tyto členy: Ing. Zawada, M. Zakřevský, R. Martynková a náhradník B. Raszka.

17/82/3.9         Rada obce schválila rozpočtové opatření č. VII.

17/82/3.10       Rada obce schválila na základě doporučení konkurzní komise do funkce ředitelky MŠ Przedszkole – Vendryně Zaolší, paní Naděždu Urbanovou.

17/82/3.11     Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2017 k zakázce „ZŠ Vendryně – přístavba šaten.“

17/82/4            Rada obce vzala na vědomí připomínky členů Rady.

 

Vendryně dne 19. 07. 2017

 

  Bohuslav Raszka                                Milan Zakřevský

      starosta obce                               místostarosta obce

 


Příloha

Vytvořeno: 7. 8. 2017
Poslední aktualizace: 20. 10. 2017 23:11
Autor: Miroslav Slaninák