Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ č. 81 - 26.6.2017

Typ: ostatní
USNESENÍ č. 81 - 12.6.2017 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 26. června 2017

USNESENÍ č. 81

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 26. června 2017


17/81/1.1         Rada obce schválila program 81. schůze Rady obce. 

17/81/1.2         Rada obce schválila znění usnesení a zápis z Rady obce č. 80 ze dne 12. 06. 2017        

17/81/2            Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

17/81/3.1         Rada obce schválila finanční dar od firmy Autel, se sídlem Oldřichovice 790 pro ZŠ Vendryně č. 236.

17/81/3.2           Rada obce schválila vnitřní směrnice pro činnost pokladny OÚ Vendryně.

17/81/3.3           Rada obce vzala na vědomí harmonogram prací pro zakázku PD – rekonstrukce opěrné stěny na MK V6 vodního toku ve Vendryni.

17/81/3.4         Rada obce schválila cenovou nabídku p. Ing. Michala Twardzika na výkon technického dozoru investora.

17/81/3.5         Rada obce schválila žádost o přerozdělení mzdových prostředků v MŠ  - Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615.

17/81/3.6         Rada obce vzala na vědomí žádost ředitelky MŠ – Przedszkole Vendryně, Zaolší o rozvázání pracovního poměru.

17/81/3.7         Rada obce souhlasí se stavbou sjezdu z MK p.č. 955 na pozemek p.č. 835, vše v k.ú. Vendryně z důvodu výstavby rodinného domu.

17/81/3.8         Rada obce bere na vědomí závěry místního šetření a souhlasí umístit na MK N1 odvodňovací žlab ACO DRAIN v délce cca 20 m, aby se zabránilo stékání povrchové vody z MK k RD č.p. 371.

17/81/3.9         Rada obce jmenuje p. Zakřevského, Kubiczka, Minaříkovou jako členy do výběrové komise na zakázku malého rozsahu „Opravy místních komunikací v obci v roce 2017“, náhradník p. B. Raszka a ukládá poptat tyto firmy: Nehlsen, Strojírny a stavby, Alpine, L.Greko, Swietelsky.

17/81/3.10       Rada obce schválila firmu INSGRAF s.r.o., Albrechtická 164, Český Těšín, jako dodavatele zakázky pod názvem „Vybavení šaten v objektu základní školy Vendryně“, dále schvaluje Kupní smlouvu na dodávku a montáž na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

17/81/3.11       Rada obce schválila na základě doporučení výběrové komise firmu PROMOS trading, spol. s.r.o., Karolíny Světlé 28/1638, Havířov-Podlesí, 736 01, jako dodavatele zakázky pod názvem „Výměna a doplnění spotřebičů v kuchyni v základní škole“, dále schvaluje Smlouvu o dílo na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

17/81/3.12       Rada obce schválila Licenční smlouvu, kterou poskytuje poskytovatel licence nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít ortofotomapu obce Vendryně zahrnující katastrální území Vendryně.

17/81/3.13       Rada obce schválila firmu REMER, spol. s.r.o., Hřbitovní 429, Třinec, 739 61, na „Modernizaci kotelny, kuchyně a jídelny v základní škole Vendryně“ a dále schvaluje Smlouvu o dílo na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

17/81/3.14       Rada obce schválila dohody o provedení práce k projektu s názvem „Příroda nezná hranic“ pro finančního a projektového manažera.

17/81/3.15       Rada obce, na základě doporučení hodnotící komise v rámci výběrového řízení pod názvem „Výměna a doplnění spotřebičů v kuchyni v základní škole“, rozhodla o vyloučení účastníka tohoto výběrového řízení f. SEVEZA, spol. s r.o., se sídlem Huštěnovice 365, 687 03 Babice u  Uherského Hradiště, z důvodu nedodržení podmínek pro podání nabídky.

17/81/3.16      Rada obce na základě doporučení hodnotící komise v rámci výběrového řízení pod názvem „Vybavení šaten v objektu základní školy Vendryně“, rozhodla o vyloučení účastníka tohoto výběrového řízení f. TechnoBank s.r.o., se sídlem Praha 6, Dolina 69/15, 165 00, jelikož údaje a doklady předložené tímto účastníkem nesplňují zadávací podmínky stanovené zadavatelem.

17/81/4            Rada obce vzala na vědomí připomínky členů Rady.

 

Vendryně dne 26. 06. 2017

 

 

Bohuslav Raszka                                    Milan Zakřevský

 starosta obce                                       místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 19. 7. 2017
Poslední aktualizace: 31. 8. 2017 23:10
Autor: Miroslav Slaninák