Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ č. 75 - 18. 4. 2017

Typ: ostatní
USNESENÍ č. 75 - 3. 4. 2017 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 18. dubna 2017

USNESENÍ č. 75

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 18. dubna 2017


17/75/1.1         Rada obce schválila program 75. schůze Rady obce. 

17/75/1.2         Rada obce schválila znění usnesení a zápis z Rady obce č. 74 ze dne 03. 04. 2017        

17/75/2            Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

17/75/3.1         Rada obce schválila přijetí finančního daru pro ZŠ Vendryně od fa Fomi spol. s r.o. Vendryně 407, 739 94 Vendryně.

17/75/3.2        Rada obce vzala na vědomí zápis sociální komise konané dne 05. 04. 2017.

17/75/3.3        Rada obce vzala na vědomí žádost o zařazení akce rádia Helax, plánované na 21. 07. 2017, do plánu akcí pro rok 2017 a doporučuje k projednání na ZO.

17/75/3.4        Rada obce vzala na vědomí stanovenou výši odvodu za porušení rozpočtové kázně k projektu „5 TI Vendryně“.

17/75/3.5         Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_022/0003529-01 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/5, Praha – 1 Malá Strana, 118 12, pro Mateřskou školu Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek.

17/75/3.6        Rada obce schválila výkop v asfaltovém krytu MK V 5.1 v rámci stavby plynové přípojky k RD č. p. 590. – Štourač Milan.

17/75/3.7        Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání stavební komise konané dne  05. 04. 2017.

17/75/3.8        Rada obce schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu ve věci realizace stavby vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a sjezdu. Stavba zasáhne na pozemek p. č. 1857/1 – ostatní plocha v k.ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně.

17/75/3.9         Rada obce vzala na vědomí Dohodu o narovnání s p. Jaroslavem Kubešou.

17/75/3.10       Rada obce schválila ceník poskytovaných služeb s platností do dalších úprav.

17/75/3.11       Rada obce vzala na vědomí cenovou nabídku na průzkum a hodnocení stavebně technického stavu objektu požární zbrojnice ve Vendryni a doporučila poptat další firmy.

17/75/3.12       Rada obce schválila cenovou nabídku firmy Jan Wawrosz na provedení výkopových a terénních prací + návoz a rozprostření štěpky na stezku ve Vružné, v rámci projektu „Příroda nezná hranice“ za nejnižší nabídkovou cenu.

17/75/3.13       Rada obce schválila zrušení zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Výměna rozvaděčů VO v obci“, (VO – veřejné osvětlení).

17/75/3.14       Rada obce schválila vyhlášení nové zakázky malého rozsahu na akci „Výměna rozvaděčů VO v obci“ a doručila poptat jiné firmy s výzvou o předložení cenové nabídky.

17/75/4            Rada obce vzala na vědomí připomínky členů Rady.

 

Vendryně dne 18. 04. 2017

 

Bohuslav Raszka                                      Milan Zakřevský

  starosta obce                                       místostarosta obce

 


Příloha

Vytvořeno: 3. 5. 2017
Poslední aktualizace: 26. 6. 2017 23:27
Autor: Miroslav Slaninák