Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ č. 69 - 23. 1. 2017

Typ: ostatní
USNESENÍ č. 68 - 9. 1. 2017 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 23. ledna 2017

USNESENÍ č. 69

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 23. ledna 2017


 

17/69/1.1         Rada obce schválila program 69. schůze Rady obce. 

17/69/1.2         Rada obce schválila znění usnesení a zápis z Rady obce č. 68 ze dne 9. 1. 2017        

17/69/2            Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

17/69/3.1         Rada obce schválila finanční příspěvek na zkvalitnění služby zařízení Senior Domy Pohoda Jablunkov a.s. pro občanku obce Vendryně.

17/69/3.2           Rada obce schválila převod upomínkových předmětů z položky Prodej zboží do položky Náklady na reprezentaci.

17/69/3.3           Rada obce vzala na vědomí informace ohledně projektových prací dopravního hřiště ve Vendryni – Areál pro volný čas.

17/69/3.4         Rada obce vzala na vědomí žádost ze spolku Lungta, se sídlem Praha 1, Dlouhá 2/609 ohledně připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a tuto vlajku obec vyvěšovat nebude.

17/69/3.5           Rada obce udělila souhlas se stavbou  a s uzavřením  Smlouvy o právu provést stavbu, ve věci realizace stavby „přípojky plynu a sjezdu k RD a odstavné ploše“ pro novostavbu RD na pozemku p.č. 4057/14 k.ú. Vendryně, stavba zasáhne na pozemek p.č. 4556/1 – ostatní plocha v k.ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně./lokalita Zaolší/.

17/69/3.6           Rada obce udělila souhlas se zřízením věcného břemene a s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby, ve věci realizace stavby „oplocení a STL plynovodní přípojky  a domovní plynovod“ pro stávající RD č.p. 590 na pozemku p.č. 1911 a 1912 k.ú. Vendryně, stavba zasáhne na pozemky p.č. 1910/1 a 1947 – ostatní plocha v k.ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně. /lokalita u Janky/.

17/69/3.7         Rada obce vzala na vědomí žádost o zastavení projektu bourání staré hasičské zbrojnice a zapojení obce do projektu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ a tuto dále bude projednávat Zastupitelstvo obce.

17/69/3.8         Rada obce schválila firmu Nehlsen, s.r.o. se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, na pronájem vysokozdvižných plošin na rok 2017 v rámci nejvýhodnější cenové nabídky.

17/69/3.9         Rada obce vzala na vědomí žádost občanů ohledně řešení bezpečnosti v obci.

17/69/3.10       Rada obce udělila souhlas se stavbou a s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby, ve věci realizace části zpevněných ploch vyhrazeného parkoviště a opravy části obruby podél stávající komunikace v rámci stavby „Přístavba hotelu Vitality“, stavba zasáhne na pozemky p.č. 788/1 a 788/2 – ostatní plocha v k.ú. Vendryně, které jsou v majetku obce Vendryně. 

17/69/4            Rada obce vzala na vědomí připomínky členů Rady.

 

Vendryně dne 23. 01. 2017

 

Bohuslav Raszka                                     Milan Zakřevský

 starosta obce                                       místostarosta obce

 


Příloha

Vytvořeno: 7. 2. 2017
Poslední aktualizace: 18. 5. 2017 23:36
Autor: Miroslav Slaninák