Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ č. 111 - 25.7.2018

Typ: ostatní
USNESENÍ č. 111 - 11.7.2018 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 25. července 2018

USNESENÍ č. 111

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 25. července 2018


18/111/1.1         Rada obce schvaluje program 111. schůze Rady obce. 

18/111/1.2         Rada obce schvaluje znění usnesení a zápis Rady obce č. 110 ze dne 11. července 2018.

18/111/2.1       Rada obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na Vegetační úpravy zemního valu „Vendryňský kopec“ k projektu s názvem „Návrh zeleně zemního valu „Vendryňský kopec““ předloženého ke spolufinancování z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 (dále též „OPŽP“) CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006050 a zároveň schválila obeslání 6 firem s výzvou k podání cenové nabídky do této veřejné zakázky. Zodp. Buzková

18/111/2.2       Rada obce schvaluje výběrovou komisi k zakázce malého rozsahu na Vegetační úpravy zemního valu „Vendryňský kopec“ k projektu s názvem „Návrh zeleně zemního valu „Vendryňský kopec““ předloženého ke spolufinancování z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 (dále též „OPŽP“) CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006050, ve složení: Milan Zakřevský, Renata Martynková, Ivana Buzková a náhradníci: Jana Stonavská, David Peprník, Bohuslav Raszka.

 

Ve Vendryni dne 25. července 2018

 

Bohuslav Raszka                         Milan Zakřevský

  starosta obce                             místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 9. 8. 2018
Poslední aktualizace: 9. 8. 2018 15:26
Autor: Miroslav Slaninák