Obsah

Změna č. 1 územního plánu Vendryně

návrh určený k projednání dle § 52 stavebního zákona

Textová část návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně

1. Text návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně včetně odůvodnění

2. Srovnávací text

3. Vyhodnocení vlivů na udržitlný rozvoj území

4. Vyhodnocení vlivů na životní prosředí

 

Grafická část návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně

Přílohy ve formátu ZIP, 44 MB