Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

Odpady, sběrný dvůr

informace a termíny svozu, otevírací doba

Svoz v 52. týdnu se posouvá z ÚT na ST, ze ST na ČT a ČT na PÁ

Harmonogram svozu odpadů pro rok 2018

Směsný komunální odpad - popelnice 110 l,  pytle černé

Den

Svoz

Svozová část

Lokalita svozu

1 x týdně

1x 14 dnů

Úterý

Každý sudý

týden

I.

od Zobavy směr Bystřice, Čornovské,

Bystřické zadky

Středa

(čtvrtek)

Každý sudý

týden

II.

Zaolší, Bystřické zadky, od kříže směr kravín,

od kříže směr OÚ a Czytelnia, směr Konečná,

k Vápence

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozová část

Svozové týdny

Svozové dny

I. část

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

úterý

II. část

středa

V tento den ráno odložte zavázané pytle jak modré tak žluté barvy na stanoviště pro svoz Vaší popelové nádoby.

                                                                                                                                            

Do modrého pytle ukládejte papírový odpad, zejména noviny, časopisy, reklamní tiskoviny, počítačový papír, směsný papír, krabice, kartonový papír, vícevrstvé papírové obaly (z mléka, džusů). Papír zamaštěný a propisovací zde nepatří.

 

Do žlutého pytle ukládejte drobné plastové předměty, zejména PET láhve všech barev, čisté plastové láhve a nádoby z chem. pracích prostředků a osobní hygieny (šampóny, tekutá mýdla), barevné a bílé folie, čisté plastové obaly z mléčných výrobků, např. jogurtů, láhve z jedlých olejů.

Za odevzdané naplněné pytle budou při sběru dodány ihned pytle prázdné. V případě, že produkce Vašeho tříděného odpadu bude vyšší, než obsáhnou přidělené pytle, jsou další pytle k vyzvednutí na Obecním úřadě Vendryně.

Objemné a nebezpečné odpady

Termíny sběru – viz tabulka, od 10:00 do 17:00 hodin

 

1. pololetí 2018

2. pololetí 2018

 

pořadí

datum

sběru

den

datum

sběru

den

stanoviště kontejneru

1.

9.4.2018

Po

10.10.2018

St

Čornovské - u „Kříže“

2.

9.4.2018

Po

11.10.2018

Čt

Czytelnia – u nádob na tříděný sběr

3.

10.4.2018

Út

12.10.2018

Konečná Ves – u nádob na tříděný sběr

4.

10.4.2018

Út

15.10.2018

Po

Bystřické zadky – poblíž „Majky“

5.

11.4.2018

St

16.10.2018

Út

Rybořovice – u nádob na tříděný sběr

6.

11.4.2018

St

16.10.2018

Út

Zaolší – u DPS

 


Svozy ke stažení v PDF


Sběrný dvůr - Vendryně
 

Umístění: ve dvoře budovy čp. 195 – Stará škola pod kostelem

Provozní doba: pondělí      7.00 – 12.00 hod.

                         středa       12.00 – 18.00 hod.

                         první sobota v měsíci   9.00 – 12.00 hod.

 

!POZOR! - odevzdaný spotřebič musí být kompletní, nesmí být zbaven žádné důležité části.

Při neodborné demontáži dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit životní prostředí.

Takovéto nekompletní spotřebiče jsou považovány za odpad a nebudou odebrány.

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zdarma a navíc tím chráníte životní prostředí

V obci přibyly ke stávajícím dvěma červeným kontejnerům od ASEKOLU tři nové kontejnery od ELEKTROWINU na malé spotřebiče.

 

Jak třídit odpad - co kam patří - brožura ke stažení

jak třídit